mijngistel.be

mijngistel.be stopt!

Beste Gistelnaars, lokale ondernemers, verenigingen en sportclubs.

Mijngistel.be ging online in december 2018. Het concept was om via een lokaal digitaal platform alle Gistelnaars samen te brengen. Dit samenbrengen van lokale economie, actualiteit, stadsinformatie, cultuurbeleving, verenigingsleven, sport en entertainment op 1 platform bleek al snel een succesformule. De bedoeling was nobel: We zouden ons met zijn allen meer verbonden voelen. Van corona was toen nog geen sprake.

Als bedenker en vormgever van mijngistel.be werd ik, toen pas 27 lentes jong, uitgenodigd voor een toelichting in het schepencollege in januari 2019.

Ik voelde het aan, maar liet niks merken. Mijn ambitie en nobele bedoelingen stonden niet in lijn met de hersenspinsels van deze recent verkozen politici. Elke schepen heeft zijn eigen verborgen agenda… Burgerinitiatieven staan daar niet in vermeld.

Ik deed naarstig verder en hoopte dat onze bestuurders vroeg of laat tot inzicht zouden komen. Toen corona in 2020 de lokale economie platlegde, stelde ik zelfs voor aan de schepen van lokale economie om mijngistel.be in te zetten als 1 centrale webshop voor alle lokale ondernemers. Het mocht echter niet baten.
Pas op 13 oktober 2020 mocht ik een brief namens het stadsbestuur ontvangen, als reactie op mijn voorstelling van meer dan 20 maanden eerder, met daarin de melding dat er geen samenwerking komt tussen het stadsbestuur en mijngistel.be.

Mijn idealisme en goede bedoelingen worden, merkwaardig en bizar, al bekampt sinds het ontstaan van mijngistel.be. Bepaalde lokale figuren blijken het platform eerder te zien als een bedreiging in plaats van een verrijking. Machtsspelletjes, oude vetes en achterkamertjespolitiek hebben ervoor gezorgd dat mijngistel.be nooit de voor Gistel noodzakelijke samenwerking met het bestuur heeft gekregen. Er is er nooit een directe communicatie met de dienst lokale economie, de economische raad en UNIZO mogelijk gemaakt. Nochtans, na de stopzetting van de StadApp, kwam Hoplr als communicatie-platform en werd beloofd dat mijngistel.be ter bevordering van de lokale economie zou worden ingeschakeld.

Meer dan 3 jaar lang heb ik heel veel tijd en energie gestopt in het burgerinitiatief om Gistel klaar te maken voor de digitale toekomst maar ik heb geleerd dat politiek eigenbelang en profileringsdrang boven het belang van onze lokale middenstand en samenleving komen te staan. Mijn ambitie kent geen grenzen, mijn verdraagzaamheid echter wel. Het platform mijngistel.be wordt opgedoekt en als rasechte Gistelnaar ben ik zelfs niet meer woonachtig te Gistel.

Deze 3 woelige jaren hebben mij veel informele informatie opgebracht, maar meer toelichting daaromtrent geef ik hier niet.

Bij deze bedank ik alle sympathisanten en steunende ondernemers van het eerste uur.

Nanou Ponette,
Bedenker van mijngistel