Mijn Account

"Het wilde studentenleven is aan mij voorbijgegaan", Hugo Gevaert

Interview : "Het wilde studentenleven is aan mij voorbijgegaan", Hugo Gevaert

Op 1 januari 2019 zet Hugo Gevaert na meer dan 21 jaar een punt achter zijn directeurschap van het Sint-Godelievecollege. We hebben Hugo kunnen strikken voor een exclusief interview.

Interview

U bent een Oostendenaar, is uw familie oorspronkelijk ook van Oostende?

Mijn vader was van Bredene afkomstig, mijn moeder van Oostende. Beiden van de kust. Ikzelf ben dus een kustmens.
Ik woon privé in de deelgemeente Stene dichtbij de Gistelsesteenweg. Ik ben sneller op school in Gistel dan in het centrum van Oostende!

Uit welk gezin komt u?

Mijn ouders waren ambtenaren, beiden werkzaam bij de RVA, waar ze elkaar trouwens leerden kennen.

Veelal komt een leerkracht uit een onderwijzersnest. Bij u is dat niet het geval ?

Toch wel hoor! Mijn grootouders aan moeders kant waren werkzaam in het lager onderwijs. Ook mijn oom aan moeders kant stond in het onderwijs.
Mijn vrouw heeft in het onderwijs gestaan en tevens haar broer. Mijn dochter Griet staat ook in het onderwijs.

Broers en/of zussen?

Ja zeker, één broer, Glenn en die is administratief verantwoordelijke van het domein Raversijde.

Opleiding katholiek college en dan naar de pluralistische Universiteit van Gent, niet zo evident?

Toen ik afstudeerde werd er al meer naar Gent gegaan en zeker voor de richting burgerlijk ingenieur. Negen van mijn klasgenoten volgden destijds die studies burgerlijk ingenieur in Gent en samen met een andere klasgenoot volgde ik er wiskunde.

Mijn studierichting (licentiaat wiskunde) kon in Leuven maar dan was het op kot! En ik was (misschien jammergenoeg) spoorstudent… Het wilde studentenleven is aan mij voorbijgegaan! Mijn vader vond het veiliger dat ik op en af ging…

Ik las over u dat u tijdens vergaderingen dikwijls verwees naar hoe het er aan toe gaat “in het leger”. Ik kan u moeilijk connecteren met het leger.

Ik kan me voorstellen dat mensen nieuwsgierig zijn naar mijn militair verleden. Ik heb inderdaad een paar jaar terug op een vergadering eens verwezen naar het leger en men vond dat wel leuk. Daarna heb ik dat bij gelegenheid nog wel eens gedaan.
Ik had gekozen voor legerdienst in Duitsland omdat de opleiding 2 maanden korter was dan in België. Ik had eerst 2 jaar gewerkt en moest nog mijn dienstplicht vervullen, liefst vóór 1 september om dan opnieuw te kunnen lesgeven. Ik werd toegewezen aan de eerste grenadiers in Soest. Daar volgde ik een opleiding tot onderofficier. Het tweede stuk van mijn legerdienst heb ik dus als sergeant gefunctioneerd. De vraag om reserve-onderofficier te zijn heb ik afgewimpeld. Het leger wou mij maar de liefde was niet voldoende wederzijds.

Dat u een briljant leraar was daar twijfel ik niet aan, maar miste u als directeur het lesgeven niet?

De momenten dat de vingers jeukten om terug les te geven, waren bijvoorbeeld bij lesbezoeken. Het contact met de leerlingen en het lesgeven op zich bleven me boeien!
Maar, de job van directeur is behoorlijk druk en veel tijd om stil te staan bij zelf nog lesgeven ontbrak.
Voor ik directeur werd, gaf ik al 15 jaar les. Ik heb daardoor altijd een feeling gehad voor het educatieve en heb de school nooit gerund als een bedrijf!

Ik was als jonge leerkracht in Gistel ook voor een aantal uren coördinator en dan werkte ik mee met de toenmalige directeur Achiel Venmans. Zo heb ik de werking van de school leren kennen vanuit het organisatorisch en administratief oogpunt. Het begon dus op de duur wel een stukje voor de hand te liggen dat ik de volgende directeur zou worden.

Wat was de oorzaak van het lage leerlingenaantal in de jaren 80 (minder dan 500 leerlingen) volgens u?

Dat had vooral te maken met de invoering van het VSO (vernieuwd secundair onderwijs) in het begin van de jaren 80. Tezelfdertijd zijn in Gistel de secundaire scholen gefusioneerd. Er was nogal wat concurrentie vanuit Brugge waar ze nog traditioneel onderwijs hadden. Het nieuwe is onbekend en onbemind. Wat ook meespeelde is dat met de overstap naar het VSO de scholen gemengd werden. Het was min of meer zo dat in die beginperiode de jongensscholen die meisjes erbij kregen, het beter deden dan de meisjesscholen die er jongens bijkregen. Dat was toen zo, maar dit fenomeen is volledig weggeëbd.

Was de stijging van het leerlingenaantal in de jaren 90 een gevolg van uw directeurschap?

Begin jaren 90 zijn zowel het VSO als het traditioneel onderwijs afgeschaft en vervangen door wat men toen noemde de eenheidsstructuur. De concurrentie met Brugge begon bijgevolg af te nemen. We hebben toen ook heel wat inspanningen gedaan om de school duidelijker in beeld te brengen in Gistel en de bredere omgeving. De groei was een gezamenlijke verdienste van mezelf, de toenmalige directeur Venmans, leerkrachten zoals Marnix Maekelberg en Paul Mortier en nog vele anderen. Zorgen dat de opendeurdag georganiseerd werd als een mooi en aantrekkelijk evenement en ook het feit dat meer jonge gezinnen naar Gistel kwamen wonen hadden een positieve invloed. Iedere groei bracht meer mogelijkheden met zich mee voor de  verdere uitbouw!

Heeft u dieptepunten gekend tijdens uw carrière, zijn er zaken die u nooit zal vergeten of situaties die u destijds verkeerd heeft ingeschat?

Tragische gebeurtenissen blijven me bij. Heel vroeg in mijn directeurschap, ik denk eerste trimester van het schooljaar 97/98, werd ik ’s morgens vroeg opgebeld. Een moeder meldde dat haar zoon de avond voordien verongelukt was met zijn bromfiets op zijn terugweg van school.

Een tweede tragische gebeurtenis vond nog niet zo lang geleden plaats. Amy-Love die werd aangereden op het marktplein in Gistel en stierf aan de gevolgen. Ook het overlijden van personeelsleden viel me altijd zwaar.

Wat waren enkele highlights tijdens uw carrière?

Globaal gezien was het de goede periode om directeur te zijn omdat de school constant groeide. Dat gaf uiteraard voldoening.
Een mooi moment was bv. ook toen we met de meisjesvoetbalploeg konden deelnemen aan de wereldbeker schoolploegen, ergens rond 2005 als ik me niet vergis. De wereldbekerwedstrijden vonden toen plaats in Chili!
Het feit dat we met de richting sociaal en technische wetenschappen als één van de pilootscholen met de vernieuwing gestart zijn en daarvoor ook erkenning hebben gekregen.
De viering van 50 jaar humaniora in Gistel. Dat ook. Dat ging gepaard met de publicatie van een geschiedenisboek van het secundair onderwijs in Gistel van de hand van Koenraad Vandenbussche.
De realisatie van de nieuwbouw was ook een mooi moment en de recente bouw van de nieuwe sporthal doet ook veel deugd!

U als mens? Vader van? Echtgenoot van?

Ik ben eerst en vooral de gelukkige echtgenoot van Hilde Deblaere die ondertussen al twee en een half jaar op pensioen is. Ze werkte in het lager onderwijs in Oostende.
Ik ben ook de trotse vader van 2 dochters en een zoon. Allemaal ondertussen het huis uit! De oudste dochter Annelies, economiste van opleiding, is inkoopster bij een bedrijf in Wevelgem, actief in de textielsector. Onze Griet is pedagoge en onderwijzeres in Zandvoorde. Onze zoon is een toegewijd consulent bij een interimkantoor in Tielt.

Reizen, passies, hobby’s?

Vooral reizen naar zonnige oorden in de zomervakantie. Ik hou van traditionele bestemmingen zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Exotische bestemmingen zijn aan mij niet besteed. Tja, ik zie de lange vluchten niet zitten. Nochtans blijven New York en het noordoosten van de VS op mijn verlanglijstje staan. Ooit…
Veel lezen doe ik ook graag, o.a. wetenschappelijke literatuur maar ook stevige thrillers boeien me! Alle belangrijke zaken uit de actualiteit blijf ik nauwgezet opvolgen.
Voor de gezondheid fiets ik de laatste tijd wat meer. Een korte stevige rit doet me immers deugd! Niet elektrisch hé, wel het ‘echte’ trappen op de pedalen!

Hugo, u bent nu 62 jaar, kon u niet al eerder op pensioen?

Heel zeker, al van mijn 60, maar ik heb ervoor gekozen om nog iets langer verder te werken.
Vanaf 1 januari geef ik de fakkel door aan mijn opvolgster Ilse Bouchez, die nog een aantal jaren zal bijgestaan worden door de adjunct directeur Paul Mortier en de beleidsondersteuner Gilbert Deketelaere.

De toekomst… een zwart gat?

Absoluut niet! Ik heb nu o.a. meer tijd voor mijn engagement als voorzitter van een voetbalclub.

Voorzitter van een voetbalploeg? 

Ja inderdaad! Mijn zoon speelt al van zijn 6 jaar voetbal. Hij is ooit gestart bij de Hermes, dan SK Voorwaarts en Hogerop, later bij KEG Gistel. Met zijn studies meertalige communicatie en zijn masterproef werd het moeilijk om dit nog te combineren met voetbal. Hij is dan een poosje daarmee gestopt.
Nu is hij opnieuw begonnen als speler bij Zandvoorde. Ik ging naar elke wedstrijd kijken en werd op een bepaald moment aangesproken door mensen van de club. Er werd mij gevraagd om in het bestuur te treden. Zo ben ik finaal tot voorzitter gebombardeerd!
Och ja, het contact met de mensen, het werken voor de jeugd, het besturen en het beheren zijn dingen die me liggen en blijven boeien!

Ik heb gelezen dat u ook voorzitter van vzw KOHi, Katholiek Onderwijs Hinterland wordt?

Geen voorzitter. Ik ga wel in het bestuur en neem o.a. het secretariaatswerk voor mijn rekening. En de bouwwerken en nieuwe projecten opvolgen. Dat ook.

In feite stopt u als directeur maar gaat u niet echt op pensioen?

Haha. Eigenlijk niet!
Ik werk al van 1981 in het onderwijs in Gistel, ik heb veel contacten gelegd en ervaring opgebouwd. Het zou jammer zijn moest dat verloren gaan. Zolang de gezondheid het toelaat, blijf ik actief!
Ik val dus zeker niet in een zwart gat. Mijn agenda is ondertussen al aan het ‘dichtsneeuwen’ voor de eerste weken van januari.
Ik wil me als ‘gepensioneerde’ vooral nuttig maken in en voor de maatschappij.

Bedankt Hugo voor dit interview en veel succes nog in alles wat je doet!

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store