Mijn Account

Nieuwe burgemeester Gistel opent nieuwjaarsreceptie

Nieuwe burgemeester Gistel opent nieuwjaarsreceptie

We hebben een nieuwe coalitie van Open VLD, N-VA en SP.a, met de jongste burgemeester van de provincie, Gauthier Defreyne. De vorige burgemeester Bart Halewyck is naar de oppositie verwezen en heeft het daar nog altijd moeilijk mee. 

Net vandaag wordt hij 30 jaar: de nieuwe burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne. De jongste burgemeester trouwens in onze provincie. En eigenlijk ook een verrassing. Want zijn vader en oud-burgemeester Roland Defreyne was stemmenkampioen bij de verkiezingen.

Speech van Gauthier Defreyne:

"Eerst en vooral wil ik jullie namens het bestuur en personeel welkom heten op onze nieuwjaarsreceptie.
 
Wie had kunnen denken dat ik hier vandaag op mijn 30ste verjaardag, voor jullie ging staan als nieuwe burgemeester van onze stad. Ik denk dat het voor velen een verrassing was en ik lieg niet als ik zeg dat dat ook voor mij zo was.
 
Toch ben ik bijzonder fier dat ik hier vandaag mag staan en wil ik jullie oprecht een gezond en gelukkig 2019 toewensen.
 
Er wordt wel eens gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt.
 
Wel, exact 30 jaar geleden werd ik geboren als zoon van de toen eerste schepen van onze stad. Hij werd zonder enige politieke ervaring bevoegd voor financiën en ruimtelijke ordening. Ik laat het aan jullie over om te oordelen of hij Gistel en de Gistelnaar goed gediend heeft de voorbije 30 jaar.
 
Nu 30 jaar later sta ik hier in dezelfde situatie maar met het belangrijk verschil dat ik de Gistelse politiek met de paplepel heb meegekregen.
 
Ik kan jullie verzekeren dat ik als full-time burgemeester vol goede moed en toewijding ten dienste zal staan van alle Gistelnaars.
 
Jullie hebben vast net als ik aan het begin van dit nieuwe jaar een aantal goede voornemens gemaakt. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen “ik stop met roken”, “die paar kilo’s teveel gaan er nu af” of “ik doe wat meer aan sport”. Maar even vaak moeten we vaststellen dat het nieuwe jaar vooral lijkt op het voorbije jaar.
 
In naam van de nieuwe bestuursploeg kan ik zeggen dat wij maar al te graag met deze traditie willen breken. En daarvoor rekenen we ook vooral op jullie.
 
Wij hier samen in deze zaal zijn Gistelnaars met een gemeenschappelijk doel: samen willen we werken aan een Gistel waar we fier kunnen op zijn.
 
En toch kan een mens alleen maar oogsten op plaatsen waar gezaaid is.
 
Daarom ook mijn welgemeende dank aan het vorig bestuur om veel te hebben gezaaid. Het is aan de nieuwe bestuursploeg om ervoor te zorgen dat de oogst in goede omstandigheden wordt binnen gehaald.
 
Zo zullen we dit en de volgende jaren de handen vol hebben om enkele grote projecten uit te voeren zoals:
  • de dorpskernrenovatie van Snaaskerke
  • de inrichting van de omgeving van de jeugdsite
  • een nieuw wegdek in de Heyvaertlaan
  • de vernieuwing van de Brugse Baan tussen de Galgestraat en Westkerke
  • de vernieuwing van de Beekstraat en Moerestraat

Maar daarnaast zullen we ook de nodige aandacht besteden aan bijvoorbeeld :

  • de inrichting van het park op de hoek van de Bruidstraat en Ellestraat
  • de herinrichting van die ellendige verkeersdrempels in de Vaartstraat
  • en een goed onderhoud van onze landelijke wegen, fiets- en voetpaden
Naast deze grote projecten, wil ik toch vooral ook oog hebben voor het dagdagelijks leven in onze stad, waar nu zo’n 12 200 Gistelnaars wonen en waar dag na dag 5.147 voordeuren opengaan.
 
Tijdens de vele huisbezoeken in de afgelopen campagne, kregen wij vaak dezelfde opmerkingen van jullie te horen.
 
Ten eerste willen de Gistelnaars dat er naar hen geluisterd wordt. De Gistelnaars zijn er niet voor ons, wij – politici én medewerkers van onze stad – zijn er in de eerste plaats voor jullie.
 
Onze nieuwe bestuursploeg wil voortaan openlijk communiceren. Ingrijpende veranderingen gebeuren steeds in overleg. En eenmaal de beslissing genomen, wordt de Gistelnaar tijdig geïnformeerd.
 
Een tweede verzuchting die wij van jullie vaak te horen kregen waren klachten omtrent een gebrekkig onderhoud van het openbaar domein: van straten en pleinen; van voet- en wandelpaden; van groenzones en beplantingen.
 
Onze nieuwe bestuursploeg wil het jaarlijks budget voor dit onderhoud gevoelig verhogen om ervoor te zorgen dat jullie omgeving proper en veilig is.
 
Tenslotte konden wij de tel niet bijhouden van de Gistelnaars die zich onveilig voelen in ons verkeer. Vooral dan de Gistelnaar op de fiets moet ervaren hoe onveilig het is om te fietsen niet alleen langs landelijke wegen maar vooral ook in ons centrum.
 
Onze nieuwe bestuursploeg wil een oplossing zoeken voor de conflicten tussen het auto- en het fietsverkeer. Bijvoorbeeld door langs onze landelijke wegen voldoende uitwijkstroken te voorzien.
 
We willen verplaatsingen per fiets ook sneller en efficiënter maken, bijvoorbeeld door verbindingspaden in woonzones, door fietsstraten met voorrang voor de fietser en door meer beveiligde fietsstallingen.
 
Samen met onze medewerkers en vrijwilligers maar vooral ook samen met jullie, wil onze nieuwe bestuursploeg vol frisse moed deze uitdagingen waar wij voor staan aangaan.
 
En dat kan alleen maar als wij politici én onze medewerkers aan het belang van onze klant, de Gistelnaar, denken. Die Gistelnaar moet centraal staan in ons bestuur. Die Gistelnaar moet opnieuw fier kunnen zijn op zijn stad.
 
Beste mensen, ik wil eindigen met datgene waarmee ik begonnen ben. Ik wens alle Gistelnaars in 2019 toe wat ik mezelf, mijn vrienden en mijn familie toewens:
een goede gezondheid , voldoende werk, veel vriendschap
maar vooral veel tijd om te doen wat je graag doet.
 
Het ga jullie goed in 2019."

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store