Mijn Account

Mobiliteitsraad in Gistel is opgericht

Mobiliteitsraad in Gistel is opgericht

Binnenkort heeft Gistel er een adviesraad bij: de mobiliteitsraad. Dit werd afgelopen donderdag goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.

De raad zal adviezen verlenen omtrent verkeer & mobiliteit in de stad Gistel, om een zo veilig mogelijke en vlotte verkeersstroom te realiseren.

Naast vertegenwoordigers van betrokken organisaties zal er in de nieuwe mobiliteitsraad ook plaats zijn voor geëngageerde Gistelnaars.

In de mobiliteitsraad zullen meer specifiek andere adviesraden, de plaatselijke scholen en deskundigen inspraak krijgen over mobiliteit en hun mogelijke oplossingen.

In september werd een oproep gelanceerd om vijf deskundige vertegenwoordigers te vinden onder de inwoners. Burgemeester Gauthier Defreyne heeft hier veel positieve reacties op ontvangen.

Binnenkort gaan we met deze nieuwe adviesraad aan de slag. De adviesraad zal bestaan uit maximum zeventien stemgerechtigde effectieve leden en wordt minstens vier maal per jaar bijeengeroepen.

Bestaande mobiliteitsproblemen werden tot nu toe – na afschaffing van de verkeersraad - besproken in de verkeerscommissie. Deze commissie is te beperkt samengesteld en biedt weinig inspraak van onze inwoners en betrokken partijen. Vanuit verschillende hoeken kwam dan ook het verzoek om betrokken te worden.

vertelt burgemeester Gauthier Defreyne

De adviesraad zal onder meer in de voorontwerpfase van wegenis- en infrastructuurwerken advies kunnen geven, maar ook vragen van inwoners worden uitgebreid besproken.

Kortom, ze geven raad aan het stadsbestuur op vlak van verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store