Mijn Account

CD&V pleit voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen

CD&V pleit voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen

In de gemeenteraad van 3 september werd het tracé van de weg in het midden van een verkaveling tussen de Zonnelaan en de Zevekoteheirweg op voorstel van het college van burgemeester en schepenen geweigerd.

De weg zou te smal zijn, terwijl deze bijna tien meter breed is met een rijweg van 5,50 meter. In recente verkavelingen is de rijweg maar 5 meter. Er worden 13 kavels voorzien met een grootte van 250 tot 350 m². Te klein stellen burgemeester en schepenen.

Deze kavels zijn nochtans groter dan in andere recent goedgekeurde verkavelingen. Dat het voetpad in ander materiaal moet dan groenbedekking kan eenvoudig opgelegd worden, evenals de verplichting tot aanplant van bomen.

Het is positief dat de verkavelaar een doorsteek voor voetgangers en fietsers aanlegt naar de Zevekoteheirweg. Er zijn 26 parkeerplaatsen op de kavels en 6 langs de weg. Het verkeer van en naar de 13 woningen ontsluit langs de Zonnelaan, perfect mogelijk want deze heeft een rijweg van 6 meter, eigenlijk even breed als de Provincieweg of de Vaartstraat.

"Deze weigering is absurd en berust op willekeur. De gemeenteraad wordt hier misbruikt om een verkaveling te weigeren. CD&V pleit voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen en voor mensen die kleiner willen gaan wonen in het centrum. Er is grote nood aan dit type wonen. Daarom hebben we uitdrukkelijk gevraagd om deze ontsluitingsweg wel goed te keuren",

stelt Annie Cool.

Open VLD, N-VA en sp.a stemden tegen de vergunning.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store