Mijn Account

Gistel werkt stappenplan uit rond bestemming van grondwater

Gistel werkt stappenplan uit rond bestemming van grondwater

Het oppompen van grondwater en de bestemming ervan wordt in tijden van droogte ook in Gistel ter discussie gesteld. Het college van burgemeester en schepenen stelt een stappenplan voor om de milieu-impact van deze werken maximaal te beperken.

Het opgepompte water terug infiltreren in de bodem wordt de norm waar dat kan. Ook afvoeren naar oppervlaktewater wordt als oplossing naar voren geschoven. Het opgepompte water in de riool lozen, wordt dus de uitzondering.

"Een aannemer moet om grondwater te mogen oppompen een melding maken aan het stadsbestuur. Deze heeft dan 30 dagen de tijd om eventueel voorwaarden op te leggen.

Als aannemers voor bronbemalingen (om tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen) van meer dan 10m³ per uur in de riool willen lozen, moeten ze ook toestemming krijgen van de Vlaamse waterzuiveringsfirma Aquafin. Als lokale overheid blijven wij dit proces dus sturen.

vertelt schepen Wim Aernoudt"

Bij het op peil houden van de grondwaterspiegel is het belangrijk om bij het oppompen van grondwater ervoor te kiezen om het water weer te infiltreren in de bodem. Dat kan uiteraard enkel waar een voldoende groot onverhard oppervlak ter beschikking is.

Daarom wordt ook lozen op oppervlaktewater toegelaten. Maar dan alleen met niet-vervuild grondwater. In Gistel wordt bijvoorbeeld nogal vaak een hoog zoutgehalte gemeten. Bij een bepaalde geleidbaarheid mag, in overleg met de Middenkustpolder, niet op oppervlaktewater geloosd worden en is afvoeren naar de riool de enige optie.

Daar waar er een gescheiden riolering ligt, is de regenwaterafvoer aangesloten op een waterloop. In dat geval mag het niet-vervuilde, opgepompte water via een regenwaterslikker afgevoerd worden.

Daar waar er geen gescheiden riolering ligt, kan geopteerd worden om het niet-vervuilde grondwater te verpompen naar een waterloop in de buurt. Hierbij wordt 100 m als een haalbare afstand gezien.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store