Mijn Account

Voornaamswijziging

Stad : Voornaamswijziging

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw naam of voornaam wijzigen. Vanaf 1 augustus 2018 kunt u een verzoek tot voornaamsverandering indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt om het te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan.

Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings worden gevraagd. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand.

Kost?

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om hiervoor een gemeentelijke retributie (een eigen bijdrage) van €150 vast te leggen.

Wie kan een voornaamswijziging aanvragen?

Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een voornaamsverandering vragen, met uitzondering van de vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier.

Belgen die niet geboren zijn in België dienen een volledig afschrift van geboorteakte mee te brengen. Ook transgenders kunnen een beroep doen op een voornaamswijziging.

Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Een retributie voor de aanvraag door een transgender kan maximum 10% bedragen van een gemeentelijke retributie.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht gevonden. Wees de eerste!

Plaats een reactie

Succes! Je reactie is geplaatst. Bedankt!

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer opnieuw!

Antwoorden op

De nieuwe city app voor alle Gistelse inwoners!

Op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier info raadplegen over Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote.

Google Play Store App Store